بایگانی برچسب ها:زخم های سفید داخل دهان

خانه برچسب ها ارسال شده "زخم های سفید داخل دهان"

همه چیز در مورد لکوپلاکیا از علت تا درمان

لکوپلاکیا یکی از انواع بیماری های دهانی است. لکوپلاکیا، نوعی بیماری دهانی با پلاک های سفید رنگ بر روی زبان است. ضایعه ای که ممکن است پیش سرطانی باشد. ظاهر آن به صورت مس...
ادامه مطلب