مهم‌ترین نشانه های واریس زیر زبان چیست؟

واریس زیر زبانی به صورت...